MAKLUMAT PELAYANAN
Z

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup  menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.